BINCO (Biodiversiteit Inventarisatie voor Conservatie) is opgericht door vijf enthousiaste biologen met een gedeelde passie voor de natuur en een drang om bij te dragen tot de huidige problematiek van dalende biodiversiteit. De teloorgang van de biodiversiteit op onze planeet is geen nieuws meer. Grote gebieden en een ongekend aantal soorten zijn al onherroepelijk verdwenen. Het stijgende bevolkingsaantal blijft de druk verhogen op de resterende natuurgebieden en soorten. Willen we het huidige niveau van diversiteit behouden, dan is een uitgebreide kennis van de resterende soortenrijkdom onontbeerlijk en een basis voor verdere stappen van conservatie.

Informatie omtrent fauna en flora in welbepaalde gebieden zowel in ons land als in de rest van de wereld is verbazingwekkend klein, vaak beperkt tot een aantal charismatische groepen en in vele gevallen gebaseerd op losse observaties. BINCO stelt zich als doel om op gestandaardiseerde manier ecologisch waardevolle en unieke stukken natuur te inventariseren die dreigen in de vergetelheid te geraken of te verdwijnen en zo bij te dragen tot behoud van hele gebieden en individuele soorten.

We ambiëren objectieve betrouwbare data die een zo volledig mogelijk beeld geven van aanwezige biodiversiteit. Onze activiteiten in een bepaalde regio zullen concreet resulteren in een rapport met een inventarisatielijst en een evaluatie van de waarde van dit gebied. Bijkomend voorzien we een ecologische toelichting van de resultaten met beheersadvies voor de bestemming van het gebied en de voorkomende soorten. Voor een efficiënt behoud van de biodiversiteit is een goede relatie mens – natuur een noodzaak en aan het ontwikkelen van dit besef hoopt onze organisatie ook een steentje bij te dragen.

Download onze manifesto: 40_Hyperlink-512  [in het Engels]

Onze leden

Jeroen Casteels is momenteel werkzaam als adviesverlener natuur- en boswetgeving bij de Vlaamse overheid, werkte voor een milieustudiebureau en gaf daarvoor aan de K.U.Leuven onder meer praktijklessen ecologie en determinatie van dieren. Hij is gefascineerd door insecten, in het bijzonder door mieren. Hij was ook vrijwilliger in diverse conservatieprogramma’s voor zeeschildpadden.

Samuël Fouret studeerde af als botanist aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn interesses bestrijken biogeografie en evolutie. Naast zijn taak als biologie en wetenschapsleerkracht is hij een gepassioneerd reiziger, een toegewijd golfsurfer en een enthousiast natuurfotograaf.

Dr. Steven Janssens is wetenschapper aan de Plantentuin Meise, verantwoordelijk voor de moleculair-genetische onderzoekscomponent. Hij richt zich vooral op evolutionaire patronen en mechanismen van speciatie binnen de bloemplanten a.d.h.v. biogeografie, diversificatie-analyses, fylogenie, populatiegenetica en bio-informatica. Zijn focus ligt vooral op Afrikaanse bomen, banaan, balsemien en koffie.  

Dr. Merlijn Jocqué is werkzaam aan de universiteit van Stanford als projectmanager. Hij bestudeert biologische diversiteit, ecosysteemfuncties en het behoud van ecosysteemservices in de tropen. Merlijn heeft ervaring in het opnemen van de biodiversiteit van een breed spectrum aan organismen en is uitzonderlijk geïnteresseerd in onaangeroerde natuurlijke regio’s.   

Dr. Vincent Merckx is evolutiebioloog en groepleider bij Naturalis Biodiversity Center in Nederland. Hij doceert aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek spitst zich toe op de evolutie van planten en hun interacties met mycorrhizaschimmels. Vincent is gepassioneerd door biodiversiteitsonderzoek en organiseerde veldwerk in tropisch Amerika, Afrika, Zuidoost Azië en Oceanië.   

Martijn Van Roie is doctoraatstudent ecosysteembeheer aan Universiteit Antwerpen en is gepassioneerd door insect-ecologie en -taxonomie. Zijn expertises liggen voornamelijk bij bladhaantjes (Chrysomelidae) en boktorren (Cerambycidae) en hij is betrokken in diverse projecten rond verspreiding en classificatie van deze families in Centraal Amerika. Tot slot is hij de coördinator van BINCO’s digitalisatieprojecten in musea, waaronder het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.  

Jan Mertens studeerde af in 2013 aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als PhD-student in tropische ecologie/pollinatiebiologie aan de Charles University in Praag, bestudeert hij de altitudinale patronen van Afrotropische (nacht)vlinders op Mount Cameroon. Hij is volop zijn taxonomische kennis van vlinders aan het opbouwen en heeft de know-how om de biodiversiteit van vlinders in een tropische omgeving gestandaardiseerd op te nemen.   

Dr. Matthias De Beenhouwer is bosecoloog en momenteel werkzaam als project manager voor de ngo WeForest. Matthias behaalde z’n PhD aan de Katholieke Universiteit Leuven rond biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de Afromontane koffiebossen. Hij is gespecialiseerd in (agro)bosbouwsystemen en heeft 5 jaar ervaring in Ethiopië en Zuidelijk Afrika. Hij is ook ervaren in gestandaardiseerde biodiversiteitsopnames, voornamelijk van planten en gewervelden.   

Siel Wellens is PhD student aan de Universiteit Gent. Ze behaalde een internationale master in Mariene Biodiversiteit en Conservatie waarvoor ze in België, Portugal, Litouwen en Brazilië studeerde. Nu onderzoekt ze de impact van stressoren op mariene voedselwebben. Siel werkt ook graag mee in terrestrische projecten, zo hielp ze voordien bij het inzamelen van data op ongewervelden in Ethiopië, Madagaskar en Honduras. Ze houdt van reizen en fotografie.  

Anouk D’Hont is een  PhD studente mariene biologie en bestudeert de anthropogene impact op biodiversiteit van mariene fauna in de Ponto-Kaspische zee. Momenteel is ze werkzaam bij GiMaRis, een marien researchbedrijf in Leiden. Naast marien onderzoek is ze ook zeer gepassioneerd in terrestrische biodiversiteit, in het bijzonder macronachtvlinders.  

Lore Geeraert is PhD student aan de KU Leuven. Ze is in het bezit van mastertitels in biologie en tropische ecologie. Momenteel bestudeert ze de invloed van landbouwintensivering op pollinatorgroepen van Arabicakoffie in Ethiopië. Haar voorname interesses omvatten tropische bosecosystemen en de entomologische diversiteit daarin.  

Arne Sinnesael is in 2015 afgestudeerd met een Master in de biologie aan de KU Leuven. Ondertussen legt hij een doctoraat af aan dezelfde universiteit. In dit doctoraat onderzoekt hij de voordelen, specificiteit en de evolutie van plant-bacterie interacties in tropische planten (Rubiaceae). In BINCO helpt hij ondermeer mee aan het MABIMO-project. Naast zijn eigen onderzoek is hij gepassioneerd in natuurfotografie, rondtrekken en is geïnteresseerd in alle facetten van de biodiversiteit.  

Arne Mertens studeerde af als bioloog aan de KU Leuven in 2016. Momenteel is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker in het plantkundig instituut van deze universiteit waar hij zicht probeert te krijgen in de populatiegenetica van Duizendguldenkruid. Binnen Binco breidt hij zijn soortenkennis uit en springt hij bij waar nodig. In zijn vrije tijd houdt hij zich vooral bezig met muziek, sport en tegen een gezelschapsspelletje zegt hij geen nee.

Jeroen Casteels is momenteel werkzaam als adviesverlener natuur- en boswetgeving bij de Vlaamse overheid, werkte voor een milieustudiebureau en gaf daarvoor aan de K.U.Leuven onder meer praktijklessen ecologie en determinatie van dieren. Hij is gefascineerd door insecten, in het bijzonder door mieren. Hij was ook vrijwilliger in diverse conservatieprogramma’s voor zeeschildpadden.

Samuël Fouret studeerde af als botanist aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn interesses bestrijken biogeografie en evolutie. Naast zijn taak als biologie en wetenschapsleerkracht is hij een gepassioneerd reiziger, een toegewijd golfsurfer en een enthousiast natuurfotograaf.

Dr. Steven Janssens onderzoekt de evolutionaire verwantschappen binnen de plantenfamilie Balsaminaceae. Hiervoor combineert hij technieken uit de moleculaire fylogenetica, evolutionaire ontwikkelingsbiologie en biogeografie

Dr. Merlijn Jocqué is werkzaam aan de universiteit van Stanford als projectmanager. Hij bestudeerd biologische diversiteit, ecosysteemfuncties en het behoud van ecosysteemservices in de tropen. Merlijn heeft ervaring in het opnemen van de biodiversiteit van een breed spectrum aan organismen en is uitzonderlijk geïnteresseerd in onaangeroerde natuurlijke regio’s.   

Dr. Vincent Merckx is evolutiebioloog en groepleider bij Naturalis Biodiversity Center in Nederland. Hij doceert aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek spitst zich toe op de evolutie van planten en hun interacties met mycorrhizaschimmels. Vincent is gepassioneerd door biodiversiteitsonderzoek en organiseerde veldwerk in tropisch Amerika, Afrika, Zuidoost Azië en Oceanië.   

Martijn Van Roie is doctoraatstudent ecosysteembeheer aan Universiteit Antwerpen en is gepassioneerd door insect-ecologie en -taxonomie. Zijn expertises liggen voornamelijk bij bladhaantjes (Chrysomelidae) en boktorren (Cerambycidae) en hij is betrokken in diverse projecten rond verspreiding en classificatie van deze families in Centraal Amerika. Tot slot is hij de coördinator van BINCO’s digitalisatieprojecten in musea, waaronder het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.  

Jan Mertens studeerde af in 2013 aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als PhD-student in tropische ecologie/pollinatiebiologie aan de Charles University in Praag, bestudeert hij de altitudinale patronen van Afrotropische (nacht)vlinders op Mount Cameroon. Hij is volop zijn taxonomische kennis van vlinders aan het opbouwen en heeft de know-how om de biodiversiteit van vlinders in een tropische omgeving gestandaardiseerd op te nemen.   

Dr. Matthias De Beenhouwer is bosecoloog, momenteel werkzaam als project manager voor de ngo WeForest. Matthias behaalde z’n PhD aan de Katholieke Universiteit Leuven rond de biodiversiteit en ecosysteemdiensten in Afromontane koffiebossen. Hij is gespecialiseerd in (agro)bosbouwsystemen en heeft 5 jaar ervaring in Ethiopië en Zuidelijk Afrika. Hij is ook ervaren in gestandaardiseerde biodiversiteitsopnames, voornamelijk van planten en gewervelden.   

Siel Wellens heeft een master in Mariene Biodiversiteit en Conservatie. Ze studeerde aan universiteiten in België, Portugal, Litouwen en Brazilië. Hoewel ze gepassioneerd is door mariene ecologie en duiken, werkt ze ook graag mee in terrestrische projecten. Ze hielp bij het verzamelen van ongewervelden in de Ethiopische koffiewouden en ging naar Madagaskar met BINCO om er te helpen met het opstarten van de monitoring van ongewervelden in de droogwouden.  

Anouk D’Hont is een  PhD studente mariene biologie en bestudeert de anthropogene impact op biodiversiteit van mariene fauna in de Ponto-Kaspische zee. Momenteel is ze werkzaam bij GiMaRis, een marien researchbedrijf in Leiden. Naast marien onderzoek is ze ook zeer gepassioneerd in terrestrische biodiversiteit, in het bijzonder macronachtvlinders.  

Lore Geeraert is PhD student aan de KU Leuven. Ze is in het bezit van mastertitels in biologie en tropische ecologie. Momenteel bestudeert ze de invloed van landbouwintensivering op pollinatorgroepen van Arabicakoffie in Ethiopië. Haar voorname interesses omvatten tropische bosecosystemen en de entomologische diversiteit daarin.  

Arne Sinnesael is in 2015 afgestudeerd met een Master in de biologie aan de KU Leuven. Ondertussen legt hij een doctoraat af aan dezelfde universiteit. In dit doctoraat onderzoekt hij de voordelen, specificiteit en de evolutie van plant-bacterie interacties in tropische planten (Rubiaceae). In BINCO helpt hij ondermeer mee aan het MABIMO-project. Naast zijn eigen onderzoek is hij gepassioneerd in natuurfotografie, rondtrekken en is geïnteresseerd in alle facetten van de biodiversiteit.  

Arne Mertens studeerde af als bioloog aan de KU Leuven in 2016. Momenteel is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker in het plantkundig instituut van deze universiteit waar hij zicht probeert te krijgen in de populatiegenetica van Duizendguldenkruid. Binnen Binco breidt hij zijn soortenkennis uit en springt hij bij waar nodig. In zijn vrije tijd houdt hij zich vooral bezig met muziek, sport en tegen een gezelschapsspelletje zegt hij geen nee.