Publicaties

Artikel met waarnemingen en status van de glanzende gastmier

Onze waarneming van een exemplaar van de glanzende gastmier (augustus 2014, tijdens de verplaatsing van nestkoepels rode bosmier) was niet de enige de laatste jaren. Deze volgens de Rode Lijst met uitsterven bedreigde soort komt waarschijnlijk meer voor dan op het eerste zicht zo lijkt. Mede door haar verborgen levenswijze en grootte blijft de aanwezigheid vaak onopgemerkt. De waarnemingen van deze soort, samen met een suggestie tot herziening van de Rode Lijst status werden samengebracht in dit artikel in het bulletin van de koninklijke Belgische vereniging voor entomologie.


Belete-Gera, Ethiopië, Biodiversity Express Survey – Rapport beschikbaar

De eerste resultaten van onze expeditie in Zuidwest Ethiopië zijn terug te vinden in deze Biodiversity Express Survey. Het Gera woud is één van de grotere overgebleven bosfragmenten. De biodiversiteit van dit gebied is tot op heden echter onvoldoende bestudeerd. Daarom onderzochten wij de amfibie-, zoogdier- en loopkeverdiversiteit en noteerden we alle observaties van vogels, reptielen, dagvlinders en libellen. Dit rapport zal op termijn worden aangevuld eens meer gegevens beschikbaar zijn (rapport in het Engels).


Jimma zone reisgids

De projecten rond Ethiopië zijn nog niet afgelopen! We maakten een kleine reisgids o.b.v. onze persoonlijke ervaringen in het minder bekende en bijgevolg minder toeristische zuidwesten van Ethiopië. Plan je om door Ethiopië te reizen en ben je geïnteresseerd in ecotoerisme? Dan kan deze korte gids je misschien op ideeën brengen. Er is ook een printervriendelijke versie.


Glanzende gastmier – Derde waarneming voor Vlaanderen

De glanzende gastmier (Formicoxenus nitidulus) is volgens de Vlaamse rode lijst met uitsterven bedreigd. Onze waarneming uit Zoersel is de derde voor Vlaanderen die geregistreerd werd. Deze kleine miertjes (2-3 mm) vind je alleen in en rond de nesten van hun gastheer, de rode bosmier. Rode bosmieren (4 soorten in ons land) zijn in Vlaanderen beschermd en relatief zeldzaam, zo ook dus hun gasten.  Ook volgens de internationale Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) wordt de glanzende gastmier als kwetsbaar beschouwd. Een typisch en opvallend kenmerk (microscoop!) is de naar voren gerichte stekel aan de onderkant van de tweede knoop.

Voor de publicatie, klik hier.

Meer info over deze soort?

http://www.nlmieren.nl/websitepages/FORMICOXENUSNITIDULUS.html

http://formicidae.be/forxniti.htm


Artikel in Natuurpunt Focus – Oerkreeftjes herontdekt

Tot voor kort werd aangenomen dat zogenaamde oerkreeftjes of grote branchiopoden definitief verdwenen waren uit het Belgische landschap als gevolg van vernietiging en degradatie van tijdelijke wateren door de intensivering van de landbouw en de massale ontwatering van het land. Twee BINCO leden die verbonden zijn aan het Labo voor Aquatische Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU Leuven ontdekten verschillende nieuwe populaties van deze dieren. Dit toont aan dat deze unieke, primitieve kreeftachtigen nog steeds aanwezig zijn. Alleen rijst nu de vraag of er voor deze bijzondere diergroep nog wel een toekomst is in de lage landen. Bekijk het artikel hier.


Pico Bonito 2012 – Rapport beschikbaar

De bevindingen van de Pico Bonito expeditie van vorig jaar (juni 2012) werden vastgelegd in dit nieuwe BINCO rapport. Deze relatief korte inventarisatie leverde verschillende nieuwe soorten voor het park op, samen met enkele nieuwe voor de wetenschap. Het is duidelijk dat dit illustreert hoe weinige informatie er beschikbaar is van deze regio. De waarneming van endemische en zeer bedreigde soorten zoals de Midden-Amerikaanse of Bairds tapir en zwarthandslingeraap benadrukt het belang van deze regio. Grotere inspanningen zijn nodig om deze regio te beschermen tegen allerlei menselijke drukken.


Een juweeltje van een BINCO artikel

In dit artikel dat we publiceerden in het open acces tijdschrift Journal of Insect Science beschrijven we de kevers van het genus Chrysina uit het Nationaal park Cusuco (Honduras) en de relatie tussen het aantal gevonden soorten en de plaats van voorkomen in het nevelwoud, samen met een identificatiesleutel. Dit moet het onderzoekers gemakkelijker maken deze dieren in kaart te kunnen brengen. Deze kevers zijn meestal voorzien van prachtige metallische kleuren wat hen zeer gegeerd maakt bij verzamelaars. Je kan het artikel hier downloaden.


BINCO artikel voegt soorten toe aan de Hondurese soortenlijst van pijlstaarten

Ongeveer een jaar geleden bezochten we de collectie van het University Museum of Natural History in Oxford. Onder andere een verzameling opgepinde pijlstaarten (foto boven) uit Honduras werden onder de loep genomen. Dit leverde een artikel op waarin we verschillende aanvullingen van de huidige soortenlijst voor de Hondurese fauna beschrijven. Hier de link naar het originele artikel.